Verplichte BA verzekering voor huurders en eigenaren in Vlaanderen

Op 18 mei 2018 werd in Vlaanderen een ontwerp van huurdecreet goedgekeurd. Deze zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019 , maar enkel op huurcontracten die afgesloten werden na 1 januari 2019.

In het huurdecreet wordt bepaald dat de huurder altijd aansprakelijk is voor brand- en waterschade, tenzij hij/zij bewijst dat de schade zich heeft voorgedaan zonder fout van hem/haar.

De huurder moet een verzekering afsluiten die zijn aansprakelijkheid dekt op vlak van brand- en waterschade. Hiervoor kan de huurder een eigen verzekeringscontract afsluiten of een vergoeding aan de eigenaar betalen als in de verzekeringspolis van de eigenaar afgezien wordt van het recht om de schade terug te vorderen van de huurder (afstand van verhaal ten opzichte van de huurder).

Aangezien er een grijze zone is met betrekking tot het verhaal van derden (anderen dan de eigenaar) ten opzichte van schade veroorzaakt door de huurder is het aan te raden dat iedere huurder zijn eigen verzekering huurdersaansprakelijkheid afsluit!!

De eigenaar moet volgens het duurdecreet zelf ook een verzekering afsluiten die zijn aansprakelijkheid dekt in het geval van brand- of waterschade.